Vaccination mot TBE

Funderar du på att vaccinera dig mot TBE? Det kan vara ganska smart att göra. Du kan boka tid att göra det via www.maccpeople.se. TBE (Tick-borne Encephalit) är en virussjukdom som överförs till människor genom fästingbett.

Fästingarna är aktiva mellan vår och höst och tenderar att leva i gräs och buskig vegetation – särskilt under fuktiga förhållanden. Risken att insjukna i TBE är liten, eftersom endast 2 % av fästingarna bär på viruset.

Antalet fall i Sverige har dock ökat de senaste decennierna och sedan år 2000 har cirka 200 – 250 personer per år insjuknat. Under 2017 ökade antalet anmälda fall till 391 enligt Folkhälsomyndigheten. De flesta fallen kom från Östersjökusten och områdena kring sjöarna Mälaren, Vänern och Vättern.

Sporadiska fall rapporterades också i områden från södra till mellersta Sverige. Utanför Sverige finns TBE på Åland och skärgården runt ön, på Bornholm, i de baltiska staterna, Ryssland och i Central- och Östeuropa.

Finns ingen behandling för TBE

Normalt debuterar sjukdomen cirka 1-2 veckor efter exponeringen, men ibland kan debuten försenas upp till en månad. De flesta fall är relativt milda och en fullständig återhämtning sker efter några dagar. Vissa fall är dock allvarligare på grund av att viruset sprider sig till hjärnan och orsakar symtom som huvudvärk, fotofobi, yrsel, illamående och hög feber. Det finns ingen behandling för TBE. Efter att ha haft TBE verkar permanent immunitet utvecklas.

Vaccinera dig

Du bör vaccinera dig mot TBE om du vistas längre perioder i riskområden eller om du vistas mycket på landet. Barn kan vaccineras från 1 års ålder. Vaccinet ges i muskeln i din axel. Barn får vaccinet i låret.

18 Jan 2023